Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary: Hlavním cílem práce je zpracování návrhu efektivní komunikace pro konkrétní firmu s přesahem do doporučení pro příslušnou produktovou kategorii. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM:

There are no limitations of the topic