Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zpracování návrhu efektivní komunikace pro konkrétní firmu s přesahem do doporučení pro příslušnou produktovou kategorii. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia