Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Obsahem práce je návrh efektivní komunikace firmy podnikající v oblasti služeb. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení