Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary: Obsahem práce je návrh efektivní komunikace firmy podnikající v oblasti služeb. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM.

There are no limitations of the topic