Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Návrh komunikace firmy ve vybrané kategorii služeb
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Obsahem práce je návrh efektivní komunikace firmy podnikající v oblasti služeb. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM.

There are no limitations of the topic