Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt:
Identifikovat konfliky zájmů a navrhnout jejich řešení - optimalizaci

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia