Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Identifikovat konfliky zájmů a navrhnout jejich řešení - optimalizaci

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia