Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Identifikovat konfliky zájmů a navrhnout jejich řešení - optimalizaci

K tématu nejsou zadaná žádná omezení