Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Identifikovat konfliky zájmů a navrhnout jejich řešení - optimalizaci

K tématu nejsou zadaná žádná omezení