Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Logistika - konflikty dílčích zájmů a jejich řešení
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Identifikovat konfliky zájmů a navrhnout jejich řešení - optimalizaci

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia