Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nákup - optimalizace vybraného procesu
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Identifikace a návrh zlepšení vybraného procesu nákupu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení