Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nákup - optimalizace vybraného procesu
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Identifikace a návrh zlepšení vybraného procesu nákupu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia