Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sklady a skladování - optimalizace
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Návrh (optimalizace) skladu. Optimalizace skladování. Opimalizace skladových zásob.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení