Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Sklady a skladování - optimalizace
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Návrh (optimalizace) skladu. Optimalizace skladování. Opimalizace skladových zásob.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia