Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Ladislav Hádek
Abstrakt: Zavedení štíhlé výroby nebo nástrojů a technik štíhlé výroby, jako např. Jidoka, Kaizen, Poka Yoke, TPM - Total Productive Maintanance (Totálně produktivní údržba), 5S, SMED, 6 SIGMA, 5 WHYS (5 Proč) a dalších.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení