Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štíhlá výroba - nástroje, techniky, zavedení
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Hádek
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Ladislav Hádek
Summary: Zavedení štíhlé výroby nebo nástrojů a technik štíhlé výroby, jako např. Jidoka, Kaizen, Poka Yoke, TPM - Total Productive Maintanance (Totálně produktivní údržba), 5S, SMED, 6 SIGMA, 5 WHYS (5 Proč) a dalších.

There are no limitations of the topic