Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracování základní charakteristiky trhu a trendů vývoje tržního prostředí pro konkrétní výrobek nebo službu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení