Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary:
Zpracování základní charakteristiky trhu a trendů vývoje tržního prostředí pro konkrétní výrobek nebo službu.

There are no limitations of the topic