Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracování základní charakteristiky trhu a trendů vývoje tržního prostředí pro konkrétní výrobek nebo službu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia