Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Marketingová analýza trhu a tržního prostředí pro vybraný segment výrobků, služeb.
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracování základní charakteristiky trhu a trendů vývoje tržního prostředí pro konkrétní výrobek nebo službu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia