Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Výběr vhodných marketingových nástrojů péče o zákazníky na vybraném předmětu zkoumání (výrobek, služba) a následné posouzení účinnosti vybraných nástrojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení