Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Výběr vhodných marketingových nástrojů péče o zákazníky na vybraném předmětu zkoumání (výrobek, služba) a následné posouzení účinnosti vybraných nástrojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení