Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Výběr vhodných marketingových nástrojů péče o zákazníky na vybraném předmětu zkoumání (výrobek, služba) a následné posouzení účinnosti vybraných nástrojů.

There are no limitations of the topic