Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza účinnosti nástrojů péče o zákazníky v oblasti výrobků a služeb.
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Výběr vhodných marketingových nástrojů péče o zákazníky na vybraném předmětu zkoumání (výrobek, služba) a následné posouzení účinnosti vybraných nástrojů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia