Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Marketingový výzkum konkurence a konkurenčního prostředí.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Zpracování analýzy konkurence a konkurenčního prostředí a následné provedení výzkumu silných a slabých stránek firmy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení