Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno oblast inovací a neustálého zlepšování v rámci malých a středních podniků. Práce může být zaměřena na využití koncepce neustálého zlepšování Kaizen, ale také dalších nástrojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení