Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno oblast inovací a neustálého zlepšování v rámci malých a středních podniků. Práce může být zaměřena na využití koncepce neustálého zlepšování Kaizen, ale také dalších nástrojů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení