Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Téma je zaměřeno oblast inovací a neustálého zlepšování v rámci malých a středních podniků. Práce může být zaměřena na využití koncepce neustálého zlepšování Kaizen, ale také dalších nástrojů.

There are no limitations of the topic