Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inovace a zlepšování jako nástroj konkurenceschopnosti
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno oblast inovací a neustálého zlepšování v rámci malých a středních podniků. Práce může být zaměřena na využití koncepce neustálého zlepšování Kaizen, ale také dalších nástrojů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia