Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Téma práce je zaměřeno na identifikaci potenciálních zdrojů plýtvání v obchodních a výrobních procesech. Práce může být zaměřena na analýzu zdrojů plýtvání, jejich kvantifikaci a odstranění. Využity mohou být nástroje a principy štíhlé výroby (štíhlého pracoviště).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení