Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Téma práce je zaměřeno na identifikaci potenciálních zdrojů plýtvání v obchodních a výrobních procesech. Práce může být zaměřena na analýzu zdrojů plýtvání, jejich kvantifikaci a odstranění. Využity mohou být nástroje a principy štíhlé výroby (štíhlého pracoviště).

There are no limitations of the topic