Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Snižování nákladů obchodních a výrobních společností
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:5
Navrhol:
Abstrakt:
Téma práce je zaměřeno na identifikaci potenciálních zdrojů plýtvání v obchodních a výrobních procesech. Práce může být zaměřena na analýzu zdrojů plýtvání, jejich kvantifikaci a odstranění. Využity mohou být nástroje a principy štíhlé výroby (štíhlého pracoviště).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia