Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Druhy a dispozice s podíly v s.r.o. dle zákona o obchodních korporacích
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia