Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Založení veřejné obchodní společnosti podle nové právní úpravy (ZOK)
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení