Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:5
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Tématem práce je hodnocení a rozvoj kvality zaměstnanců v oblasti menších a středních výrobních podniků. Práce může být zaměřená na: posuzování kvality lidského kapitálu výrobních firem, strategii dalšího rozvoje, formy a metody komplexního vzdělávání, moderní nástroje v oblasti zvyšovaní kvality lidského kapitálu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia