Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Tématem práce je hodnocení a rozvoj kvality zaměstnanců v oblasti menších a středních výrobních podniků. Práce může být zaměřená na: posuzování kvality lidského kapitálu výrobních firem, strategii dalšího rozvoje, formy a metody komplexního vzdělávání, moderní nástroje v oblasti zvyšovaní kvality lidského kapitálu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení