Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Tématem práce je hodnocení a rozvoj kvality zaměstnanců v oblasti menších a středních výrobních podniků. Práce může být zaměřená na: posuzování kvality lidského kapitálu výrobních firem, strategii dalšího rozvoje, formy a metody komplexního vzdělávání, moderní nástroje v oblasti zvyšovaní kvality lidského kapitálu.

There are no limitations of the topic