Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Problematika kvality lidského kapitálu v malých a středních výrobních podnicích
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Tématem práce je hodnocení a rozvoj kvality zaměstnanců v oblasti menších a středních výrobních podniků. Práce může být zaměřená na: posuzování kvality lidského kapitálu výrobních firem, strategii dalšího rozvoje, formy a metody komplexního vzdělávání, moderní nástroje v oblasti zvyšovaní kvality lidského kapitálu.

There are no limitations of the topic