Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Tématem je optimalizace řízení malé výrobní firmy rodinného charakteru. Práce může být zaměřená na: zvyšování efektivity výroby, management firmy a jeho rozvoj, ale také na problematiku nástupnictví v malých výrobních rodinný společnostech.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení