Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Tématem je optimalizace řízení malé výrobní firmy rodinného charakteru. Práce může být zaměřená na: zvyšování efektivity výroby, management firmy a jeho rozvoj, ale také na problematiku nástupnictví v malých výrobních rodinný společnostech.

There are no limitations of the topic