Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Tématem je optimalizace řízení malé výrobní firmy rodinného charakteru. Práce může být zaměřená na: zvyšování efektivity výroby, management firmy a jeho rozvoj, ale také na problematiku nástupnictví v malých výrobních rodinný společnostech.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia