Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rodinné podnikání v oblasti malých výrobních firem
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Tématem je optimalizace řízení malé výrobní firmy rodinného charakteru. Práce může být zaměřená na: zvyšování efektivity výroby, management firmy a jeho rozvoj, ale také na problematiku nástupnictví v malých výrobních rodinný společnostech.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia