Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Tématem práce je řízení skladových systémů a procesů. Práce může být zaměřená na: optimalizaci rozvržení skladových prostor, množství a druh zásob, formu automatické identifikace a dalších aspektů skladového hospodářství. Vše s ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu firmy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení