Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Tématem práce je řízení skladových systémů a procesů. Práce může být zaměřená na: optimalizaci rozvržení skladových prostor, množství a druh zásob, formu automatické identifikace a dalších aspektů skladového hospodářství. Vše s ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu firmy.

There are no limitations of the topic