Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Skladové hospodářství jako zdroj konkurenčních výhod
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Tématem práce je řízení skladových systémů a procesů. Práce může být zaměřená na: optimalizaci rozvržení skladových prostor, množství a druh zásob, formu automatické identifikace a dalších aspektů skladového hospodářství. Vše s ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu firmy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia