Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Plánování finančních zdrojů podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt: Sestava finančního plánu pro konkrétní podnik s ohledem na optimální strukturu zdrojů. Osvojení základů návrhu vrcholového plánu podniku s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení