Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Plánování finančních zdrojů podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Summary: Sestava finančního plánu pro konkrétní podnik s ohledem na optimální strukturu zdrojů. Osvojení základů návrhu vrcholového plánu podniku s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.

There are no limitations of the topic