Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Plánování finančních zdrojů podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt: Sestava finančního plánu pro konkrétní podnik s ohledem na optimální strukturu zdrojů. Osvojení základů návrhu vrcholového plánu podniku s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia