Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Plánování finančních zdrojů podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Sestava finančního plánu pro konkrétní podnik s ohledem na optimální strukturu zdrojů. Osvojení základů návrhu vrcholového plánu podniku s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia