Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia