Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Restrukturalizace společnosti v krizi
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Analyzovat situaci v organizaci,která se nachází v krizovém stavu a na základě výsledků navrhnout optimální řešení, které povede k její postupné restrukturalizaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení