Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Restrukturalizace společnosti v krizi
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Kořán
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Roman Kořán
Summary: Analyzovat situaci v organizaci,která se nachází v krizovém stavu a na základě výsledků navrhnout optimální řešení, které povede k její postupné restrukturalizaci.

There are no limitations of the topic