Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Restrukturalizace společnosti v krizi
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Roman Kořán
Abstrakt:
Analyzovat situaci v organizaci,která se nachází v krizovém stavu a na základě výsledků navrhnout optimální řešení, které povede k její postupné restrukturalizaci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia