Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zmapování událostí kolem Acta a následujích akcí. Zejména hnutí Anonymus a podobných. Budou zhodnoceny jejich akce, trestnost, důvody tohoto hnutí .

K tématu nejsou zadaná žádná omezení