Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Acta a následující hnutí ( Anonymus)
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude zmapování událostí kolem Acta a následujích akcí. Zejména hnutí Anonymus a podobných. Budou zhodnoceny jejich akce, trestnost, důvody tohoto hnutí .

There are no limitations of the topic