Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude zmapování událostí kolem Acta a následujích akcí. Zejména hnutí Anonymus a podobných. Budou zhodnoceny jejich akce, trestnost, důvody tohoto hnutí .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia