Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Acta a následující hnutí ( Anonymus)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zmapování událostí kolem Acta a následujích akcí. Zejména hnutí Anonymus a podobných. Budou zhodnoceny jejich akce, trestnost, důvody tohoto hnutí .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia