Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Rovné příležitosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zabývá úspěšností projektu České pošty, s. p. - „Rovné příležitosti“ a statistickým longitudálním porovnáním počtu těchto osob, vedených na Úřadu práce (v čase). Předmětem zkoumání je snaha, potřeba a úspěšnost zaměstnávat tyto osoby konkurenčními firmami České pošty, s. p., zajišťující logistiku na severní Moravě (např. PPL, GLS, Geis, DPD). Cílem práce je zjistit ekonomický přínos pro ČP s odstupem času 3 let, ověřit u ÚP, zda došlo k poklesu vedených uchazečů se zdravotním postižením a srovnat pracovní podmínky pro OZP, poskytnutých ČP a konkurenčními firmami.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.