Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:5
Navrhol:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt:
Na základě výsledků marketingové analýzy, marketingového výzkumu případně segmentace trhu zpracujte podklady pro zhodnocení tržní pozice. Následně formulujte nastavení kritických cílů pro zpracování marketingové strategie a návrh základního rámce marketingové strategie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia