Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Statutární orgány a jejich smluvní vztahy
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce zkoumá pojem obchodních korporací, jednotlivé orgány obchodních korporací, a na tomto obecném podkladu se zaměřuje na výzkum smluvních vztahů mezi obchodními korporacemi a jejich orgány. Práce obsahuje právní analýzu jednotlivých smluvních vztahů ve světle legislativy a související judikatury, zkoumá také historický vývoj legislativy ve zkoumané oblasti a podává aktuální stav legislativy, jakož i právní dopady jednotlivých zkoumaných smluvních vztahů. Všímá si také souvislostí, a to pracovněprávních, obchodněprávních, trestněprávních a daňových.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.